วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555


บันทึกประจำวัน

ประจำวันที่  อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555

เวลา                        รายการ

08.30 น.                 ตื่นนอน :)
09.00 น.                  อาบน้ำ
10.00 น.                 กินข้าวเช้า
12.00 น.                 เขียนการบ้าน 
14.00 น.                 กินข้าวกลางวัน
15.15 น.                 เล่นคอม
16.00 น.                 ทำการบ้าน
17.00น.                  กินข้าวเย็น
19.25 น.                 อาบน้ำ
20.00 น.                 ทำการบ้าน
22.00 น.                 อ่านหนังสือ
23.00 น.                 เข้านอน
บันทึกประจำวัน

ประจำวันที่  ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555

เวลา                        รายการ
05.30 น.                 ตื่นนอน :)
06.20 น.                  อาบน้ำ
06.40 น.                 กินข้าวเช้า
07.00 น.                 ไปโรงเรียน 
08.30 น.                 เรียนภาคเช้า
11.45 น.                 กินข้าวกลางวัน
12.35 น.                 เรียนภาคกลางวัน
16.00 น.                 เลิกเรียน
18.00 น.                  กลับบ้าน
18.30 น.                  ทำการบ้าน
19.00 น.                  กินข้าวเย็น
20.15 น.                  อาบน้ำ
21.00 น.                 ทำการบ้าน
22.00 น.                 อ่านหนังสือ
23.30 น.                 เข้านอน

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555


บันทึกประจำวัน

ประจำวันที่  พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555

เวลา                        รายการ
05.30 น.                 ตื่นนอน :)
06.20 น.                  อาบน้ำ
06.40 น.                 กินข้าวเช้า
07.00 น.                 ไปโรงเรียน 
08.30 น.                 เรียนภาคเช้า
11.45 น.                 กินข้าวกลางวัน
12.35 น.                 เรียนภาคกลางวัน
16.00 น.                 เลิกเรียน
18.00 น.                  กลับบ้าน
18.30 น.                  ทำการบ้าน
19.00 น.                  กินข้าวเย็น
20.15 น.                  อาบน้ำ
21.00 น.                 ทำการบ้าน
22.00 น.                 อ่านหนังสือ
23.30 น.                 เข้านอน


บันทึกประจำวัน

ประจำวันที่  พุธที่ 22 สิงหาคม 2555

เวลา                        รายการ
06.30 น.                 ตื่นนอน :)
06.40 น.                  อาบน้ำ
07.00 น.                 กินข้าวเช้า
07.20 น.                 ไปโรงเรียน 
08.30 น.                 เรียนภาคเช้า
11.45 น.                 กินข้าวกลางวัน
12.35 น.                 เรียนภาคกลางวัน
16.00 น.                 เลิกเรียน
16.15 น.                  ทำงานธนาคารโรงเรียน
18.00 น.                  กลับบ้าน
18.30 น.                  ทำการบ้าน
19.00 น.                  กินข้าวเย็น
20.15 น.                  อาบน้ำ
21.00 น.                 ทำการบ้าน
22.00 น.                 อ่านหนังสือ
23.30 น.                 เข้านอน

บันทึกประจำวัน

ประจำวันที่  อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555
เวลา                        รายการ
06.30 น.                 ตื่นนอน :)
06.40 น.                  อาบน้ำ
07.00 น.                 กินข้าวเช้า
07.20 น.                 ไปโรงเรียน 
08.30 น.                 เรียนภาคเช้า
11.45 น.                 กินข้าวกลางวัน
12.35 น.                 เรียนภาคกลางวัน
16.00 น.                 เลิกเรียน
18.00 น.                  กลับบ้าน
18.30 น.                  ทำการบ้าน
19.00 น.                  กินข้าวเย็น
20.15 น.                  อาบน้ำ
21.00 น.                 ทำการบ้าน
22.00 น.                 อ่านหนังสือ
23.30 น.                 เข้านอน


บันทึกประจำวัน

ประจำวันที่  จันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555

เวลา                        รายการ
06.30 น.                 ตื่นนอน :)
06.40 น.                  อาบน้ำ
07.00 น.                 กินข้าวเช้า
07.20 น.                 ไปโรงเรียน 
08.30 น.                 เรียนภาคเช้า
11.45 น.                 กินข้าวกลางวัน
12.35 น.                 เรียนภาคกลางวัน
16.00 น.                 เลิกเรียน
18.00 น.                  กลับบ้าน
18.30 น.                  ทำการบ้าน
19.00 น.                  กินข้าวเย็น
20.15 น.                  อาบน้ำ
21.00 น.                 ทำการบ้าน
22.00 น.                 อ่านหนังสือ
23.30 น.                 เข้านอน

บันทึกประจำวัน

ประจำวันที่  อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555

เวลา                        รายการ

08.30 น.                 ตื่นนอน :)
09.00 น.                  อาบน้ำ
10.00 น.                 กินข้าวเช้า
12.00 น.                 เขียนการบ้าน 
14.00 น.                 กินข้าวกลางวัน+เล่นคอม
16.00 น.                 ทำการบ้าน
17.00น.                  กินข้าวเย็น
19.25 น.                 อาบน้ำ
20.00 น.                 ทำการบ้าน
22.00 น.                 อ่านหนังสือ
23.00 น.                 เข้านอน